Yleisötutkimuksemme on valmis!

Susanna Leinonen Company teki syksyn 2018 aikana yleisötutkimuksen, johon Nastyn yleisö sai halutessaan vastata teoksen nähtyään. Tutkimus avaa tärkeää informaatiota sekä SLC katsojista, kuin myös nykytaiteen ja -tanssin katsojakunnasta yleisesti. Ovatko mielikuvat ja stereotypiat tosia? ”Olemme kiinnittäneet kasvavassa määrin huomiota yleisösuhteeseemme, minkä takia on tärkeää tietää, minkälaista yleisömme on” toteaa Companyn toiminnanjohtaja Salla Mistola.

Tutkimuksen mukaan SLCn suurin katsojaryhmä oli 35-44-vuotiaat naiset, muodostamalla 22,3% kaikista katsojista. Seuraavaksi suurimman katsojaryhmän muodostivat 25-34-vuotiaat naiset 20,5%. Kolmanneksi suurin katsojaryhmä olivat 45-54 -vuotiaat naiset 12,5%. Kiinnostavana asiana tutkimuksessa oli verrattain korkea alaikäisten katsojien määrä, jopa 7,1% kyselyyn vastanneesta yleisöstä. Tämän ryhmän keskuudessa SLCn viestintä oli tavoittanut ainoana ikäryhmistä myös muunsukupuolisia henkilöitä. Toinen kiinnostava katsojakuntaan ja sukupuoleen liittyvä asia oli, että 55-64-vuotiasista katsojista jopa 46,5% oli tutkimuksen mukaan miehiä.

Nasty oli tavoittanut huimat 45,5% Companylle täysin uutta yleisöä. 28,6% katsojista oli nähnyt yhden tai kaksi aikaisempaa Susanna Leinosen teosta, jotka olivat useimmiten Dreams of Replay (2017) ja SEE | OBEY (2015). 25,9% oli nähnyt useampia SLCn teoksia. Voimme siis todeta, että Nasty oli saanut liikkeelle erityisesti Companylle uutta katsojakuntaa. Herää kiinnostava kysymys: mistä kyseiset henkilöt saavat tietonsa kulttuuritapahtumista? Facebook oli lähes kaikille ikäryhmille ehdottomasti tärkein kanava kiinnostavien kulttuuritapahtumien löytämiseen. Poikkeuksena tästä oli kahden vanhimman ikäryhmän (55-65+) edustajat, jotka suosivat Sanoma- ja aikakausilehtiä tärkeimpänä väylänään. Sanoma- ja aikakausilehdet olivat myös toisiksi suosituin informaatioväylä muilla ryhmillä. Alle 17-vuotiaiden parissa Instagram ja Facebook olivat tasavahvoja informaatioväyliä. Lisäksi Instagram tavoitti hyvin eteenkin 25-34-vuotiata kulttuuritapahtumista kiinnostuneita henkilöitä. Nuoret aikuiset, 18-34-vuotiaat, ilmoittivat saavansa informaatiota kulttuuritapahtumista kaikkia tutkimuksessa esitettyjä kanavia pitkin.

 

ODOTUKSET TÄYTTYIVÄT 

On myös kiinnostavaa tarkastella, mistä yleisö oli kuullut juuri Nastysta . Yli puolet (52,7%) katsojista oli kuullut esityksestä tai saanut suosituksen tutulta ihmiseltä. 36,6% katsojista oli saanut tietonsa Facebookista, kun taas 35,7% oli lehtijutun tai -haastattelun herättämän kiinnostuksen ansiosta paikalle. Nastyn ulkoilmakampanja oli menestynyt hyvin, sillä 22,3% katsojista ilmoitti kiinnostuksen heränneen ulkomainonnan kautta. Myös kritiikit (19,6%) ja Instagram (17,9%) olivat foorumeja, jotka olivat tavoittaneet katsojat hyvin. Heikoiten kohderyhmiä tavoittavia foorumeja olivat televisio (1,8%), SLCn oma esite (5,4%) ja STOA (6,3%). Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeä huomioida, että suurimmasta katsojaryhmästä, 35-44-vuotiaista, 16,7% oli kuullut Nastysta STOAn kautta.

Kyselyn mukaan Companyn uusin teos täytti ja jopa ylitti monien katsojien odotukset. 94,5% vastaajista ilmoitti odotustensa täyttyneen Nastyn kohdalla täysin. Kaikkein positiivisin kokemus se oli 18-24-vuotialle ja 45-54-vuotialle, joista 100% ilmoitti Nastyn täyttäneen täysin heidän odotuksensa. Esitystä kommentoitiin suurelta osin positiiviseen sävyyn: ”Upea!!! Hieno ja voimakas kokemus!”, ”tärkeä aihe ja raikas käsittelytapa kosketti ja puhutteli. Taiturimaiset esiintyjät” ja ”esitys oli samaan aikaan ruma, mutta äärimmäisen kaunis ja teki oikeutta ihmiskehon mahdollisuuksille”. Ehdottomasti kriittisin ryhmä olivat 35-44 vuotiaat, joilla odotusten täyttymisluku oli 73,3%. Täysin tyytyväisten ryhmästä ulkopuolelle jättäytyneille ”idea ei auennut” ja ”esitys oli teknisesti hieno, mutta ei koskettanut syvemmin”. Tyytyväisyysprosentissa on tärkeää huomioida, että monet kertoivat vastanneensa ”osittain”, sillä Nasty oli jopa ylittänyt heidän odotuksensa: ”Tiesin, että esitys oli naiseudesta ja naisiin kohdistuvista odotuksista mutta en odottanut sen olevan näin raaka ja todenmukainen. Olin positiivisesti yllättynyt ja samanaikaisesti lamaantunut inhosta/ihailusta”.

 

← Takaisin