Vastine Liitos-lehdessä (nro 2/2019) julkaistuun artikkeliin

16.05.2019

Vapaan kentän freelancetanssijat ja -taiteilijat ovat ottaneet kantaa Liitos-lehdessä (nro 2/2019) vaikenemisen kulttuuriin ja vallan väärinkäyttöön Suomen esittävien taiteiden kentällä. Artikkelissa käsitellään vapaan kentän toiminnan rakenteita, niiden puuttumista ja niistä kumpuavia ongelmia. Kirjoituksessa nostetaan vahvasti esiin ryhmäni Susanna Leinonen Company.

On totta, että loppuvuodesta 2018 SLC:ssä havaittiin ongelmia työilmapiirissä. Aloitimme välittömästi ongelmien kartoittamisen ja niiden korjaamisen. Toimenpiteitä ovat mm. työyhteisökoulutus asiantuntijan johdolla, työskentelyaikataulujen kehittäminen, säännöllisten kuukausipalaverien järjestäminen sekä työn arviointi. Lisäksi tanssijat ovat valinneet edustajan, joka kutsutaan hallituksen kokouksiin. Kehitystyö jatkuu ja työssä on mukana myös työterveys. Meille on ensisijaisen tärkeätä puuttua epäkohtiin, mutta muutos vaatii oman aikansa. Pyrimme siihen, että saamme epäkohdat korjattua ja SLC voi jatkossa olla suunnannäyttäjä hyvästä ja toimivasta työyhteisöstä, jossa sekä työntekijät että johto voivat hyvin.

Olen todella pahoillani niistä kokemuksista, jotka kirjoituksesta nousevat esille. Olen pyrkinyt vuodesta 2000 lähtien rakentamaan ryhmän, joka toimisi ensemblemaisesti tarjoten jatkuvia ja pitempiaikaisia sopimuksia freelance-taiteilijoille, samalla kehittäen tanssijoiden työolosuhteita. Vuosina 2017-2019 SLC:llä on käynnissä Jane ja Aatos Erkon säätiön tukema Tanssisesonki -hanke, joka mahdollistaa useamman tanssijan täysipäiväisen työllistämisen neljän kuukauden ajaksi. Hanke on esimerkki SLC:n ponnisteluista freelancer-tanssijoiden työllistäjänä. Päämääräni on ollut vahvasti tanssijoiden työllistämisessä ja olen pahoillani, mikäli en ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota työtapoihini. Arvostan jokaisen kanssani työskennelleen henkilön ammattitaitoa, mikä on jäänyt minulta ehkä ilmaisematta. Allekirjoittaneista useat ovat työskennelleet kanssani lähes 15 vuotta ja osan kanssa yhteistyö jatkuu yhä, joten toivon, että toimenkuvien selkeyttäminen ja työhyvinvointiin keskittyvä prosessi johtaa parempaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Koko tanssikentän etu on toimivat työyhteisöt ja yhteistyö niiden välillä, joten toivon, että käynnissä oleva työhyvinvointiin keskittyvä prosessimme voisi jatkossa toimia kirjoittaneidenkin peräänkuuluttamana esimerkkinä kehityksen eteenpäin viemisestä koko alalla.

Susanna Leinonen
Taiteellinen johtaja
Susanna Leinonen Company

← Takaisin