Uusi tanssijoiden työllistämismuoto pilotoi vapaalla kentällä: Susanna Leinonen Companyn ensimmäinen Tanssisesonki käynnistyy elokuussa

Susanna Leinonen Companyn Tanssisesonki on Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella toteutettava kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on freelance-tanssijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen ja ryhmän toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Sesongin aikana tanssijat ovat palkattuina täysipäiväisillä kuukausipalkkaisilla sopimuksilla. Tämä on merkittävä parannus vapaan kentän työskentelyolosuhteisiin, jossa työsopimukset ovat yleensä hyvin lyhyitä. Lisäksi Tanssisesonki antaa tanssijoille harvinaisen mahdollisuuden työllistyä yhden työnantajan palvelukseen useamman kuukauden ajaksi.

 

On tärkeää, että taitelijoiden työoloja vakautetaan ja työstä maksetaan kohtuullinen korvaus. Toivonkin, että tulevina vuosina Tanssisesonki voisi laajentua ja siitä muodostuisi vakiintunut toimintamalli     -Susanna Leinonen

Lähivuosina valmistuva Tanssin Talo tuo kaivatun esiintymistilan suomalaiselle tanssille. Samalla se kuitenkin luo haasteita sisällöntuottajille, sillä uuden tanssiohjelmiston tarve tulee kasvamaan. Samaan aikaan, kun kulttuurin valtionosuusjärjestelmää uudistetaan ja Tanssin talon toimintamallia rakennetaan, Susanna Leinonen Company aloittaa täysin uudenlaisen pilottihankkeen tanssin vapaalla kentällä. Tanssisesongin tavoitteena on tarjota ratkaisumalli sekä tanssiryhmän kasvavaan sisältötarpeeseen että freelance-tanssijoiden työllistymishaasteisiin.”Usein kulttuurialan hankkeissa päädytään palkkaamaan lisää tuotantohenkilökuntaa ja saatu rahoitus menee harvoin suoraan taiteilijoille. Nyt Tanssisesongin ansiosta meidän taiteilijoille maksamat palkat ohittavat hallinto- ja tuotantohenkilökunnan palkkakulut ensimmäistä kertaa vuositasolla. Tämä kehitys on mielestäni oikean suuntainen. On tärkeää, että taitelijoiden työoloja vakautetaan ja työstä maksetaan kohtuullinen korvaus. Toivonkin, että tulevina vuosina Tanssisesonki voisi laajentua ja siitä muodostuisi vakiintunut toimintamalli” ryhmän taiteellinen johtaja ja perustaja Susanna Leinonen kertoo.

 

TANSSISESONKI LAAJENTAA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA 

Tanssisesonki on merkittävä panostus Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, joka on myöntänyt Susanna Leinonen Companylle 200 000 euron rahoituksen kolmelle vuodelle. Ensimmäinen Tanssisesonki sijoittuu ajalle 31.7.-29.11.2017. Sesongin aikana ryhmässä työskentelee viisi kuukausipalkkaista tanssijaa. Tanssisesongin aikana ensi-iltansa saa kantaesitys Dreams of Replay, jota esitetään Aleksanterin Teatterilla 6.9.-10.9.2017 sekä Vantaalla Kulttuuritalo Martinuksessa 7.-10.11.2017. Tanssisesonki mahdollistaa myös Susanna Leinonen Companyn yhteistyön Tanssiteatteri Raatikon kanssa osana SKR:n Taidetestaajat –hanketta, jonka aikana ryhmä toteuttaa kymmeniä tanssityöpajoja kahdeksasluokkalaisille nuorille. Lisäksi Susanna Leinonen Company esiintyy 11.11.2017 Barents -tanssifestivaalilla Hammerfestissa. Siellä nähdään vuonna 2015 ensi-iltansa saanut teos SEE|OBEY.

← Takaisin