Vuonna 2017 Susanna Leinonen Company käynnisti ainutlaatuisen kolmivuotisen Tanssisesonki -hankkeen, joka toteutetaan Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella. Se tarjoaa freelance-tanssijoille mahdollisuuden työllistyä vuosittain määräajaksi täysipäiväisillä kuukausipalkkaisilla sopimuksilla. Vuonna 2017 tämä tarkoitti viiden tanssijan palkkaamista täysipäiväisellä sopimuksella neljän kuukauden ajaksi. Millään muulla tanssin vapaan kentän toimijalla ei ole vastaavaa mahdollisuutta.

Tämän hankkeen kautta Susanna Leinonen Company työllistää suomalaisia freelance-tanssijoita merkittävästi aikaisempaa enemmän. Hanke antaa mahdollisuuden esitystoiminnan kasvattamiselle ja kehittämiselle. Ryhmä pystyy toteuttamaan yhä enemmän vierailuesityksiä niin kotimaassa kuin ulkomailla, entistä ketterämmin ja kustannustehokkaammin. Jotta tätä kehitystä voidaan hyödyntää uusien yleisöjen saavuttamiseen ja ryhmän toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen, tarvitaan panostuksia useille toiminnan osa-alueille. Tanssisesonki mahdollistaa myös vapaammat kokeilut ja antaa työrauhaa.

Jo vuoden 2017 aikana hankkeen merkitys ryhmän toiminnalle on ollut valtava. Katsojamäärät ovat kasvaneet, kun tanssitaiteen tarjonta on kasvanut ja ollut näin helpommin yleisön saavutettavissa. Myös yleisötyötoiminta on ollut aiempaa laajempaa.

Tanssisesonki tiivistetysti:

  • Toteutetaan 2017-2019
  • 200 000 euroa koko hankkeen ajalle
  • Tuki kohdistetaan suoraan taiteilijoille
  • Kasvattaa ryhmän esitysmääriä, tekee tanssitaiteesta saavutettavampaa, kehittää ryhmän toimintaa.
  • Varsinaisen sesongin lisäksi kerrannaisvaikutus koko vuodelle on merkittävä