Susanna Leinonen Company panostaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Kansainvälisen naistenpäivän 8.3.2018 kunniaksi Susanna Leinonen Company haluaa kertoa tekeillä olevasta tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelmastaan. Suunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana.

Vuonna 2015 voimaantulleen yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on ”edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa”. Lain mukaan esimerkiksi työnantajalla on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. Yli kolmekymmentä henkilöä työllistävien tahojen on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vaikka Susanna Leinonen Company työllistää tällä hetkellä alle kolmekymmentä henkilöä, on ryhmä päättänyt laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tarkoituksena on kaikkien työntekijöiden, erityisesti tanssijoiden, työolojen rauhoittaminen ja turvaaminen. ”Ryhmän työskennellessä vaihtuvilla kokoonpanoilla erilaisissa toimintaympäristöissä, haluamme varmistua siitä, että työntekijät tuntevat oikeutensa ja voivat luottaa meihin työnantajana. Suunnitelman teko on meille etuoikeus, ei velvollisuus”, sanoo toiminnanjohtaja Salla Mistola.

Prosessin kautta selvitetään, millaista tietoa syrjinnästä ja ahdistelusta on saatavilla tanssin kentällä, miten syrjinnän tai ahdistelun ilmeneminen on havaittu ja keihin se kohdistuu. Keskiössä ovat myös menettelytavat ja niiden vaikuttavuuden tarkastely. Parhaillaan käynnissä olevan Tanssisesonki -hankkeen avulla SLC työllistää tanssijoita entistä vakaampiin työsuhteisiin. Hankkeen valossa Mistola näkee suunnitelman vapaaehtoisessa tekemisessä lisää selkeitä etuja: ”Haluamme, että kumppanimme ja tukijamme voivat luottaa siihen, että SLC haluaa toimia vastuullisena työnantajana myös tästä näkökulmasta”.

Jonna Nummela, Susanna Leinonen Companyn yleisötyöntekijä, suorittaa ryhmässä parasta aikaa korkeakouluharjoittelua Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on Nummelan vastuulla, ja tervetullut haaste. Jo pitkään kulttuurialalla työskennelleenä hänellä on mielessään monia epäkohtia, joita lähteä purkamaan. ”Taide -ja kulttuurialalla on progressiivinen ja tasa-arvoinen maine, ja varmasti johonkin miesvaltaiseen alaan verrattuna yhdenvertaisuus on meillä eri tavalla osa työpaikkakeskustelua ja toimintakulttuuria. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei parantamisen varaa olisi. Edistyksellisen maineen suojissa ja luovuuden varjolla saa usein rauhassa vahvistaa vanhoja, syrjiviä valtarakenteita. Hyvä veli -verkostot ja #metoo-kampanjan esiintuoma seksuaalinen häirintä ovat valtaosalle alalla työskentelevistä arkipäivän esimerkkejä syrjinnästä ja epätasa-arvosta”.

 

Lisätiedot:

Jonna Nummela
projektikoordinaattori, yleisötyö
jonna(at)susannaleinonen.com
+358 50 5129959

Salla Mistola
toiminnanjohtaja
salla(at)susannaleinonen.com
+358 45 1380 336

 

 

← Takaisin