Kestävä kehitys

Kohti kestävää tulevaisuutta

Susanna Leinonen Company ympäristöohjelma on suunniteltu vahvistamaan sitoumustamme kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen. Ohjelmamme kattaa useita keskeisiä osa-alueita, jotka heijastavat sitoutumistamme kestäviin toimintatapoihin.

  1. Energiatehokkuus: Tavoitteenamme on vähentää energiankulutustamme ja lisätä energiatehokkuutta kaikilla toimialueillamme. Olemme asettaneet konkreettisia mittareita ja seuraamme aktiivisesti edistymistämme tällä alueella.
  2. Päästövähennykset: Sitoudumme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme ja osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Teemme systemaattisia arvioita päästöistämme ja kehitämme strategioita niiden vähentämiseksi.
  3. Jätehuolto ja kierrätys: Vahvistamme sitoutumistamme vastuulliseen jätehuoltoon ja kierrätykseen. Edistämme tehokkaita kierrätyskäytäntöjä sekä vähennämme jätteen määrää toiminnassamme.
  4. Vastuulliset hankinnat: Pyrimme hankkimaan ja käyttämään vastuullisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Teemme yhteistyötä kumppaneiden kanssa, jotka jakavat samat kestävän kehityksen arvot.
  5. Yhteisö ja koulutus: Osallistumme aktiivisesti yhteisöömme ja tarjoamme koulutusta kestävän kehityksen periaatteista. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta ympäristöasioista ja kannustaa muita toimijoita liittymään kestävän kehityksen liikkeeseen.
  6. Jatkuvat parannukset: Olemme sitoutuneet jatkuviin parannuksiin ympäristötoimissamme. Kuuntelemme sidosryhmiämme, seuraamme kehitystä alallamme ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja pienentää ympäristövaikutustamme.

Ympäristöohjelmamme on askel kohti kestävää tulevaisuutta ja yhdessä voimme luoda taiteellista inspiraatiota samalla kun suojelemme ympäristöämme tuleville sukupolville.