← Takaisin

Huikean taidokasta taiteidenvälisyyttä

Susanna Leinonen companyn SEE | OBEY on huikean taidokas tanssin, musiikin, sanataiteen ja elokuvan teoskokonaisuus.

Susanna Leinonen Companyn eri taiteen lajeja yhdistävä teos SEE | OBEY on aisteja hivelevä ja ajattelua herättelevä elämys. Teemallisina tiivistyminä taiteidenvälistä kerrontaa näyttää yhdistävän muiden muassa elon absurdius, ajallisuuden kokemus ja matkalla olo.

Eri ilmaisumuodot luovat yllättäviä yhteyksiä ja osin sulautuvat toisiinsa mutta myös niiden erityisyys todentuu hienolla tavalla. Ilmaisut toimivat upeasti yhteen mutta ovat vahvoja myös itsenäisinä osakokonaisuuksina.

Susanna Leinosen koreografian linjakas ja yksityiskohdiltaan rikas liikekieli luo oman kiehtovan surrealistisen todellisuutensa. Tanssin abstraktiin ilmaisuun yhdistyy näin liikkuvan kehon tarinallista voimaa. Huimaavalla taidolla ja ilmaisuvoimalla tanssijat toteuttavat vaativat liikelaadut laajuuksineen.

Herpaantumaton intensiteetti tekee syvän vaikutuksen. Tanssija-koreografi Jouka Valkaman kahdella valkokankaalla liikkuva tanssielokuva jännittyy hyperrealistisen ja abstraktin kuvakerronnan välille.

Elokuvan tarina-aihiot kumpuavat pidäteltyä ja purkautuvaa tunnetta tihkuvasta perhedraamasta, road movien elementeistä sekä viitteellistä elinkaarta piirtävästä panoraamakuvauksesta.

Elokuva luo lähikuvan, hidastuksen ja leikkauksen keinoin tanssiin omaehtoisia ilmenemistapoja. Osana näyttämöteosta liikkuva kuva näyttää myös sen, mitä esitystilanteessa ei voi havaita. Valkoinen tanssialusta ja elokuvan valkokangas yhdistyvät näyttämöllisinä elementteinä.

Kirjailija-dramaturgi Jukka Viikilän teksti koostuu absurdeista anekdooteista. Sisäisen monologin omainen dialogi kuvastaa elämän raadollisuutta ja koomisuutta. Kerronnasta nousevat tahattomasti esiin sanat pelko, Pariisi ja pommi, jotka herättävät päivänpolttavat assosiaatiot. Näyttämösovituksessa teksti laajenee kuvalliseksi, keholliseksi, tilalliseksi ja tanssilliseksi kokemukseksi.

Säveltäjä ja rap/hip hop -artisti Kasperi Laineen suggestiivinen äänimaailma yhdistää klassisen, koneellisen ja etnisen musiikin elementtejä. Ympäristön viitteelliset äänet ja luetusta tekstistä miksatut äänteet luovat kiehtovaa tapahtumallisuutta. Erika Turusen minimalistisen tyylikkäässä puvustossa on hienovaraisia viitteitä eri kulttuureihin ja historiaan. Joonas Tikkasen valaistus sävyttää tiheitä tunnelmia, joissa tanssijoiden kehot ja liike näyttäytyvät kerrassaan ihmeenomaisina.

Tulkitsen teosnimessä näkemisen tematiikan yhdistyvän katseen, kuvittelun ja käsityskyvyn venymiseen, niiden reunaehtoihin ja ylittymisen mahdollisuuksiin. Ilmaisuväline muokkaa kerrottavissa olevaa tarinaa. SEE | OBEY -teoksessa näistä muodostuu kokonaisvaltainen elämys, jossa moneen suuntaan avautuvien ilmaisujen keskinäiset merkitykset kuroo yhteen katsoja.

Mia Hannula, Turun Sanomat 16.11.2015